Skoledagen

skolegården

Skoledagen er forskjellig organisert i gruppene. I løpet av uken har hver gruppe 40 % teori gjennom praktisk arbeid. Alle elevene begynner og slutter til samme tidspunkt:

09:00 Skolestart

11:25 Lunsj

14:20 Skoleslutt

 

Pauser organiseres individuelt i gruppene.

Du kan lese mer om hvilke grupper skolen har under fanen Skolens Tilbud.