Vurdering for læring

vurdering for læring

 Skolen har opprettet en egen gruppe som arbeider aktivt med å videreutvikle dette arbeidet på skolen.