Håndverk

Bilde fra praktisk arbeidsdag

I tillegg driver Verkstedsgruppen med fysisk aktivitet og helse i form av ulike aktiviteter i gymsal, svømmeopplæring, langrennskurs, alpinkurs, styrketrening, sykling og elevstyrte idrettsaktiviteter.

Fokus på å heve sosial kompetanse ligger som et grunnlag for all undervisning.
Den praktiske undervisningen knyttes opp mot alle teorifag og motsatt.

Bilde av hammer