Hovedseksjon

MediaTech

Illustrasjon om Media

Disse ferdighetene er kompetanser som er en del av den digitale dømmekraften. Dagens ungdom trenger å tilegne og utvikle disse kompetansene for å mestre den samfunnsretningen vi beveger oss mot. Siden vi ikke vet hvilke jobber vi kommer til å ha om 20, 30 eller 40 år, er det viktig å utforske de teknologiske mulighetene vi allerede har og samtidig øve på ferdigheter som etterspørres i arbeidslivet, slik som samarbeidsevner, god muntlig og skriftlige framstillingsevne og god kommunikasjonskompetanse. Den siste handler selvfølgelig om å være sterk rent språklig, men også kunne produsere noe som fremhever et budskap.

Vi ønsker at elevene skal lære, øve og reflektere rundt hvordan de kan bruke teknologi både for å utføre arbeidsoppgaver mer effektivt, og for læring. De hyppige endringene i samfunnet og i teknologien tilsier at de er nødt til å kunne oppsøke, lære, bruke og mestre nye ferdigheter gjennom hele livet.

Dette er vårt mål i MediaTech.

Gruppas prosjekter