Media

Illustrasjon om Media

Vi er en interaktiv gruppe som bruker dagens moderne medier i kombinasjon med klassisk skolearbeid, med fokus på å få karakterer i alle fag.

Skoledagen er som regel delt i to, med teoriundervisning i teoretiske fag før lunsj, og praktisk mediefag etter lunsj. Her ønsker vi å bruke elevenes kompetanse og kreativitet i kombinasjon med erfarne lærere, og står fritt til å bruke foto, video, iPad, opptaksutstyr osv. til spennende prosjekter.

Prosjektene kan være temastyrt ved f.eks filmatisering og dokumentering av naturfagsprosjekter, intervjuer av representanter fra ulike yrker i anledning elevenes arbeidsuker, eller mer frittstående som å lage DIY-videoer av ulike matretter eller hvordan reparere en elektrisk gitar. Her er det bare kreativiteten som setter grenser, og alltid med et faglig fokus i bunn.

I tillegg har skolen et fullt utstyrt musikkrom som vi lærerne på media er veldig glade i å ta i bruk sammen med elevene.

Gruppas prosjekter

Drawing of a city