Hovedseksjon

Helsesykepleier

 

Helsesykepleier kan treffes på mobilnr. 90 63 94 77.

Du ringe eller sende tekstmeldinger med spørsmål anonymt, hvis du ønsker det. Avsender sjekkes ikke, om du ikke selv oppgir navn eller nummer. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Helsesykepleier kan også nås på maria.elnas@bna.oslo.kommune.no.

Tilbud: 

  • 8. trinnselevene vil få tilbud om samtale med helsesykepleier
  • 9. trinnselevene får tilbud om seksualundervisning
  • 10. trinnselevene får tilbud om vaksine - polio

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Lenker

Skolehelsetjenesten  - Oslo kommunes nettsider

ung.no - Informasjon om pubertet

Klara klok - Helsedirektoratets spørretjeneste.

Kors på halsen - Røde Kors ungdomssider

Barneombudet - Barn og unges rettigheter