Hovedseksjon

Verkstedsgruppa

Bil og sykkel banner

Verkstedgruppa har et bredt tilbud med fokus på praktisk læring på snekkerverksted, sykkelverksted og bilverksted. Vi utforsker også andre praktiske arenaer, som vedhogst og kafédrift. Vi er opptatt av natur og friluftsliv, og  har faste ekskursjonsdager med ulikt innhold, som f.eks. fiske, padling og skogsturer. I tillegg driver Verkstedgruppa med mye fysisk aktivitet i form av ulike aktiviteter i gymsal, svømmeopplæring, langrennskurs, alpinkurs, styrketrening, sykling og elevstyrte idrettsaktiviteter.

 

Opplæringen tilpasses den enkelte elev. Den praktiske undervisningen skal gjennomsyre den teoretiske undervisningen og den teoretiske undervisningen skal inkorporeres i den praktiske undervisningen slik at det oppleves som helhetlig.