Hovedseksjon

Håndverk

Håndverkgruppa har et bredt tilbud med fokus på praktisk læring. Vi bruker ulike læringsarenaer, som for eksempel snekkerverksted, sykkelverksted og tekstilrom. Vi er opptatt av natur og friluftsliv, og  har faste ekskursjonsdager med ulikt innhold, som f.eks. fiske, padling og skogsturer. I tillegg driver Håndverkgruppa med mye fysisk aktivitet i form av ulike aktiviteter i gymsal, svømmeopplæring, langrennskurs, alpinkurs, styrketrening, sykling og elevstyrte idrettsaktiviteter.

Opplæringen tilpasses den enkelte elev. Den praktiske undervisningen skal gjennomsyre den teoretiske undervisningen og den teoretiske undervisningen skal inkorporeres i den praktiske undervisningen slik at det oppleves som helhetlig.