Hovedseksjon

Teori

Tannhjul og lego

 Positive erfaringer med tidligere å ha mestret, vil kunne føre til større utholdenhet, motivasjon og styrke for å klare å komme seg gjennom ulike utfordringer i fremtiden. Lærerne i gruppa legger til rette for mestring gjennom teoretisk og utforskende undervisning, praktiske læringsarenaer og valgfaget Friluftsliv.

Ved å koble teoriundervisning og livsmestring sammen mener vi at elevene lærer å håndtere medgang og motgang, personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte. Ved bruk av skolens ulike læringsarenaer og ukentlige ekskursjoner, utfordrer vi elevene til kritisk tenkning, kreativ problemløsning og nysgjerrighet. I tillegg ønsker vi at elevene skal danne gode relasjoner med voksne og medelever, samt utvikle interesser og ferdigheter som kan følge dem livet ut.