Ansatte

Matgruppe  tlf. 941 41 672

Helse og Oppvekst  tlf. 911 25 288

Korttidstilbudene tlf. 941 43 565

Pedagoger tlf. 469 51 720

Hilde Aalberg Johansen  - Ungdomsakutten

Mathilde Jeanette Leggat Ramfelt - Oslo Krisesenter

Aktiv etter skoletid tlf. 911 76 101

Øvrige Ansatte

Tom Roger Rustad - Vaktmester Tlf.: 941 66 371

Rune Andre Sivertsen - Kokk Tlf.: 911 46 917