Hovedseksjon

Ansatte

Kunst og Håndverk tlf. 469 51 720

Mat og Friluftsliv  tlf. 941 41 672

Pedagoger tlf. 469 51 720

Hilde Aalberg Johansen  - Ungdomsakutten

Mathilde Jeanette Leggat Ramfelt - Oslo Krisesenter

Aktiv etter skoletid tlf. 911 76 101

Øvrige Ansatte

Tom Roger Rustad - Vaktmester Tlf.: 941 66 371

Rune Andre Sivertsen - Kokk Tlf.: 911 46 917