Elevrådet

Elevrådets hovedoppgave er å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elevrådet jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevene. I elevrådet sitter det representanter for elever fra alle gruppene

Elevrådet skoleåret 2016-2017:

  • Leder: Selma Bendriss (Service)
  • Nestleder: Victoire Matthew (Kantine)
  • Representant: Eirik (Design og redesign)
  • Representant: Johannes (Media)
  • Representant: (Verkstedet)
  • Skolens ledelse: Benthe Jordin
  • Skolens ledelse: Pål Garsjø