Elevrådet

Elevrådets hovedoppgave er å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elevrådet jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevene. I elevrådet sitter det representanter for elever fra alle gruppene

Elevrådet skoleåret 2017-2018:

  • Leder: Ahmed Abdulkadir (Håndverk)
  • Nestleder:  Kira Amalie Berg Ottesen (Matgruppa)
  • Medlem:  Liam Rutz Straith (Service)
  • Medlem: Felipe Ulloa Moreno (Media)
  • Skolens ledelse: Frode Østbø
  • Skolens ledelse: Pål Garsjø