Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådets hovedoppgave er å arbeide for et godt lærings- og skolemiljø ved å fremme og ivareta elevenes interesser.

Elevrådet jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevene. I elevrådet sitter det representanter for elever fra alle gruppene