Hovedseksjon

Aktiv etter skoletid

Aktiv banner 950p

Aktiv er et gratis kveldstilbud til skolens elever. Vi legger opp til sosiale aktiviteter som fremmer elevens totale utvikling. Våre tilbud favner bredt innen miljørettede-  og fysiske aktiviteter som for eksempel musikkstudio, e-sport, svømming, tur og friluftsliv, matlaging, filmkveld, idrett og andre sosiale aktiviteter. Vi har fokus på motivasjon, glede, mestring, trivsel, samarbeid og vennskap.

Tilbudet gjennomføres etter ordinær skoledag hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 14.30 - 20.00. Elevene som deltar på aktivitetstilbudene får middag og kveldsmat. Etter avsluttet aktivitet kjøres elevene hjem av skolens miljøterapeuter.

Samarbeid+Mestring+Trivsel=Læring