Læringsstøttende aktiviteter

Aktiv banner 950p

Samarbeid+Mestring+Trivsel=Læring 

Hva er læringsstøttende aktiviteter?

På Vestre Aker skole arbeider vi med sosiale aktiviteter som fremmer elevens skolefaglige prestasjoner. Vi knytter teori og praksis sammen og har den enkelte elevs sosiale kompetanse i sentrum. Våre tilbud favner bredt innen miljørettede-  og fysiske aktiviteter som for eksempel klatring, musikk, data, svømming og jentegruppe. Vi har fokus på motivasjon, glede, mestring, trivsel, samarbeid og vennskap.

Hva er heldagsskole på Vestre Aker?

Etter ordinær skoledag tilbyr vi hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 15.00-20.00 forskjellige læringsstøttende aktiviteter. Elevene som deltar på aktivitets-tilbudene får middag og kveldsmat. Etter avsluttet aktivitet kan vi kjøre elevene hjem.

Hvem kan delta på heldagsskolen?

Alle elevene på skolen har mulighet til å delta på aktivitetstilbudene, men det vil være en begrensning på 12 elever pr. kveld.