Hovedseksjon

Skolens profil

Skolen har 30 elevplasser tilknyttet det faste skoletilbudet og 10 korttidsplasser. 

Elevene er satt sammen i aldersblandede grupper ut i fra sine behov og ønsker. Gruppestørelsen er normalt 6 elever, men mindre grupper kan være formålstjenelig. Til hver gruppe er det knyttet 4 lærere og en miljøterapaut. Vårt mål er å gjøre mer av det som fungerer for den enkelte elev.  Skoletilbudet er en blanding av praktisk og teoretisk undervisning. Det er viktig for skolen å jobbe med hele eleven, og den overordnede delen av fagfornyelsen LK20 tillegges stor vekt. Vi følger i utgangspunktet normal fag- og timefordeling med mål om at flest mulig tar eksamen. Det utarbeides en IOP for hver enkelt elev basert på sakkyndig vurdering.  Skoledagen varer fra 09.00 til 14.20. Elevene tilbys gratis lunsj og skolefrukt.

Skolen tilbyr alle elevene et ettermiddagstilbud kalt "Aktiv etter skoletid", fra 14.30 til 20.00 mandag til torsdag og inkluderer mat. Tilbudet er gratis. Du kan lese mer om tilbudet her.