Skolens profil

Metallrelieff med dyr og mennesker

Elevene som kan søke plass her har vært i kontakt med PPT og har en utredning som tilsier at en trenger helhetlig oppfølging gjennom hele skoledagen. Ta gjerne kontakt med skolens ledelse om du ønsker ytterligere informasjon om vår elevgruppe og hva vårt tilbud består av.