Hovedseksjon

Fravær

Våpenskjold

Når eleven er syk er det viktig at foresatte gir beskjed til skolen så raskt som mulig. Fravær kan ringes inn til kontaktlærer eller kontoret.

Alt fravær føres på vitnemålet.

Fravær føres i dager og enkelttimer.

Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd.