Fravær

VåpenskjoldAlt fravær skal føres på vitnemålet.

Fravær skal føres i dager og enkelttimer.

Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.

Eleven kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller kompetansebeviset, dersom han eller hun legger fram dokumentasjon på årsaken til fraværet. Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd.