Hovedseksjon

Trygt og godt skolemiljø

Bilde fra skolegården

Skolens mål er at alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing og krenkende atferd. Dette skal vi få til gjennom et godt og tett samarbeid på alle nivåer i skolen.

Vestre Aker skole har en handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø. Planen er et redskap for både ledelsen, personalet, elevene og foresatte i arbeidet.

Samarbeidet mellom skolen og foresatte er sentralt både innenfor forebygging og løsing av mobbesaker. Alle voksne rundt barnet har et stort ansvar for å gjøre sin innsats for elevenes trygghet og trivsel i skolen.

På høyre side finner dere en del nyttige lenker om hvilke rettigheter dere og barna har i skolen og hvilken hjelp dere kan få. Men det aller viktigste dere som foreldre kan gjøre er å ta kontakt med skolen hvis dere ikke er fornøyd med skolemiljøet.

Ta kontakt med skolen dersom du opplever at ditt barn ikke har et trygt og godt skolemiljø!

Dersom du ikke får tak i kontaktlærer så ta kontakt med skolens ledelse.