Hovedseksjon

Helse og oppvekst

Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix

I helse og oppvekstfag lærer du blant annet mer om dette:

- Helsefremmende arbeid, Fysisk og psykisk helse, Hvordan kroppen er oppbygd, Kommunikasjon og samhandling, Om barn og unges utvikling, Kost ernæring og hygiene, Praksis innenfor yrker knyttet til helse og oppvekstfag.

Vi tilbyr valgfagene «Innsats for andre» og E-sport.

 

Valgfaget innsats for andre gir elevene mulighet til å arbeide på forskjellige arenaer innen ulike samfunnsområder. Valgfaget innsats for andre gir elevene mulighet til

- å få kunnskap om frivillig arbeid og om behov for frivillig innsats i eget lokalmiljø

- å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak for mennesker som har behov for det

- å oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør [2]

Vi samarbeider med aktører i nærområdet som har behov for frivillig arbeid, og planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe. Vi ønsker samarbeid med barnehager og eldrehjem i nærområdet, som et ledd i helse og oppvekst praktisk tilnærming. Vi ønsker å kunne tilby elevene praksisplass/utplassering i pryo.

 

E-sport står for elektronisk sport.

Som e-sportsutøver bør du ha god koordinasjon, reaksjonsevne og være flink til å tenke strategisk og taktisk. Det er også viktig å være god i engelsk, både muntlig og skriftlig. Du bør også være flink til å kunne konsentrere deg over lang tid. [3]

- Vi bruker e-sport som metode for sosial trening. Vi bruker dataspill for å øve elevene våre på å mestre nederlag og aggresjon. Samarbeid og kommunikasjon er viktige elementer for å lykkes i spillingen. E-sport og digitalisering er en stor del av hverdagen til elevene og unge generelt, og møter deres interessefelt.

- Vi viser at god fysisk og psykisk helse er avgjørende for å bli god, uansett felt og arena.

- Vi øver språk gjennom e-sport. Elevene både chatter (skriver) og snakker med spillere de er på lag med, som oftest blir dette gjort på engelsk. Dette er en ypperlig måte å øve seg i språk på, i en setting som elevene føler naturlig. Vi øver også lesing og skriving på norsk ved at elevene leser om spill og skriver spill-logger.

 

Andre arenaer:

Vi tar kjøreoppdrag hvor vi tjener inn penger til helse og oppvekst sin klassekasse, dette gir elevene en økonomisk forståelse, samt arbeidslivserfaring og krav til profesjonalitet. Vi har mye praktisk teori, planteprosjekter, klima og bærekraftig utvikling i fokus og ekskursjoner til relevante arenaer og mye, mye mer!

 

[1] https://utdanning.no/utdanning/vgs/HSHSF1---- [2] https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/veiledning-lp/innsats-for-andre/fagets-egenart/ [3] https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/e-sportutvover_0