Hovedseksjon

Rådgiver

Rådgiver tankekart

Alle skolens 10. klassinger har krav på råd og veiledning i form av innsøking til videregående skole. Å velge en videregående utdanning er frivillig og noe eleven selv velger å gjøre. Eleven står også helt fritt på egenhånd til å velge ønsket studieretning. Skolen er ansvarlig for å hjelpe eleven til å forstå hva det søkes på, hva dette valget innebærer, samt gi god informasjon slik at valget blir riktig for eleven. Gjennom 3 års skolegang på Vestre Aker, har elevene gode muligheter for å teste ut ulike yrkesfaglige studieretninger.

Høsten for 10. trinnslevene forløper seg vanligvis slik:

· I løpet av høsten går vi igjennom de ulike utdanningsprogrammene. Vi prøver få til minst ett skolebesøk til elevens førstevalg, sammen med kontaktlærer eller rådgiver.

· I desember mottar elevene kodebrev fra MIN ID, som brukes til innsøkingen. Rådgiver bistår eleven i dette arbeidet.

· Søknaden skrives i samarbeid med kontaktlærer og rådgiver, og eleven har innsyn i denne.

· Søknadsfrist: 1. februar for søkere med fortrinn, og 1. mars for ordinære søkere.

· Svar på søknaden kommer elektronisk til elevens folkeregistrerte adresse.

Mer informasjon

 

 

Skolens rådgiver:

Frode Østbø

Tlf. 46953661 

frode2305@osloskolen.no

Logo- Ta riktige valg