Hovedseksjon

Rådgiver

Rådgiver tankekart

Skolens rådgiver er Frode Østbø. Han har tlf. 469 53 661.  

Alle skolens 10. klassinger får råd og veiledning med tanke på innsøking til videregående skole.

  • I løpet av høsten går vi igjennom de ulike utdanningsvalgene. Vi prøver å til minst ett skolebesøk til elevens førstevalg.
  • Rundt juletider kommer det et  brev med pinkoder hjem til elevens folkeregisterte adresse. Disse pinkodene skal brukes til selve innsøkningen.
  • Eleven skriver og leverer selve søknaden elektronisk, sammen med Rådgiver, i skoletiden.
  • Søknadsfrist: 1. februar, for søkere med fortrinn og 1. mars for ordinære søkere.
  • Svar på søknaden kommer både elektronisk og til elevens folkeregistrerte adresse.
  • Alle elevene som har søkt i samarbeid med skolens rådgiver, har valgt automatisk svar:
    • ja, til skoleplassen
    • ja, til å stå på venteliste, hvis man ikke fikk 1.valget sitt.

Mer informasjon

 

 

Skolens rådgiver:

Frode Østbø

Tlf. 46953661 

frode2305@osloskolen.no

Logo- Ta riktige valg