Hovedseksjon

Mobiltelefon

Vi på Vestre Aker skole ønsker et læringsmiljø fritt for unødvendige forstyrrelser.

Vi ønsker derfor at dere som foresatte prater med deres barn om hvordan det er fornuftig å bruke telefonen i skolesammenheng.

Skolen forventer at elevenes mobiltelefoner er avslått eller satt på lydløs i undervisningstiden.

Dersom eleven ikke følger disse retningslinjene vil vi i samarbeid med dere inngå avtaler om at eleven må levere inn mobiltelefonen før undervisning finner sted. Andre løsninger kan også diskuteres frem.

Telefoner og annet elektronisk utstyr tas med på skolen på egen risiko og vil ikke bli erstattet av skolen dersom de blir ødelagt eller tapt.

Lærerne må av sikkerhetsmessige årsaker ha telefon med lyden på i undervisning.