Skolens historie

historisk banner

faneSkolen ligger idyllisk til på tomten til Store Ullevål gård.

Hovedbygningen ble totalt ombygget i 1866, og igjen i 1916 da den ble kjøpt av Christiania Oppforstingshus.

Waisenhuset flyttet inn i 1918.

Waisenhus eller Vaisenhus er den eldre betegnelsen på et barnehjem for foreldreløse. Ordet waisen kommer fra tysk og betyr foreldreløs.

Beboerne ble pålagt diverse sysler, fra å synge i begravelser til boktrykkeri.

Waisenhuset ble avviklet i 1978.