Hovedseksjon

Digitale ferdigheter

Computer banner

Alle skolens elever har bærbar PC og iPad. Elevene lærer å bruke digitale hjelpemidler som en del av sin livsmestring. Viktige elementer er kildekritikk og grunnleggende ferdigheter i ulike digitale verktøy som elevene vil ha bruk for resten av livet. 

Det er viktig for skolen at våre lærere benytter moderne teknologi, programvare og digitale læremidler.