Hovedseksjon

Vold og Trusler

Opplæringsloven §9A-2 og §9A-3 sier:

  • Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.
  • Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering.
  • Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.

Vold og trusler er ikke akseptert på noen arbeidsplass. Derfor jobber vi for å skape en trygg og god skoledag for våre elever og ansatte. I arbeidet med å forebygge vold og trusler har skolen valgt å samarbeide med Trygge. (Les mer om Trygge her.)