Hovedseksjon

Språk

Det er viktig at alle lærerne er leselærere i alle fag. Vi satser på å høyne kompetansen til lærerne på feltet.