Hovedseksjon

Hvordan søke skoleplass

Nåværende skole fyller ut søknadsskjema.

Det er foresatte som søker om skolebytte. Det er likevel vanlig at nåværende skole fyller ut opplysninger i søknadsskjemaet, legger ved relevante dokumenter til søknaden og sender inn.

Dersom dere ønsker å søke på egenhånd eller eleven kommer fra en ikke-kommunal skole, kan dere benytte skjemaet på siden dere finner i lenken under.

Klikk her for å lese mer om hvordan du kan søke plass på spesialskoler i Oslo. (Elektronisk skjema.)

 

Få med barnets synspunkt i søknadsskjemaet

UDE har plikt til å høre barnet i spørsmål som gjelder dem selv og vurdere barnets beste når det tas avgjørelser som berører barnet, jf. Grunnlovens § 104, barneloven § 31-33 og barnekonvensjonen artikkel 12. Dette gjelder også avgjørelser om skolebytte.

I søknadsskjemaet er det en kolonne hvor det står "barnets synspunkter". Barn har ingen plikt til å uttale seg, men skal få muligheten. Også barn med ulike utfordringer skal få mulighet til å uttrykke seg. Skolen må legge til rette og ufarliggjøre situasjonen slik at samtalen ikke oppleves som en byrde for barnet. Barnet skal kunne uttale seg fritt om saken.

Dersom barnet ikke ønsker å uttale seg eller ikke er i stand til det, skal dere oppgi dette i kolonnen "barnets synspunkter".

  • Nåværende skole legger ved relevant dokumentasjon
  • Nåværende skole sender inn søknadsskjema med relevant dokumentasjon

    Søknaden med vedlegg sendes til Oslo kommune, Utdanningsadministrasjonen v/EER, Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo.