Hovedseksjon

Søknad om plass

Nærskolen sender i samarbeid med foresatte en forespørsel om korttidsplass til Inntakskontoret i Utdannigsetaten i Oslo. Skjema til denne søknaden har nærskolen tilgang til via TAVLA.
Sakkyndig vurdering fra PPT, som anbefaler spesialundervisning på et korttidstilbud, må vedlegges. Du kan ta kontakt med skolens kortitidstilbud ved å ringe Ann-Kristin på 913 27 489.