Hovedseksjon

Ordensreglement

Kort oppsumert så dreier Oslo kommunes ordensreglement seg om følgende:

  1. Du behandler andre med respekt og tar avstand fra mobbing og krenkende atferd.
  2. Du tar avstand fra bruk av vold, trusler og andre kriminelle handlinger.
  3. Du tar vare på skolens bygninger og eiendeler.
  4. Du tar avstand fra å benytte rusmidler i tilknytning til skolens tilbud

 

Verdisaker:

Vi gjør oppmerksom på at du selv har ansvar for dine private verdisaker når de er tatt med på skolen. Det oppfordres derfor til å legge igjen verdisaker hjemme.

 

Les ordensreglementet for hele Osloskolen på Oslo kommunes nettsider

Filer for nedlastning

Oslo kommunes ordensreglement, klikk her.

- gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.

For elever på grunnskolen gjelder reglene også for skoleveien.