Hovedseksjon

Åpen dag onsdag 8. juni

Bord med kakaer

På Åpen dag får nye elever, familie, venner og andre interesserte stifte nærmere bekjentskap med Vestre Aker skole. Denne dagen inviterer vi dere inn på de ulike arenaene på skolen. Dette er en fin anledning til å møte elevene på skolen og se hvordan de jobber, eller hva de gjør når de deltar på andre aktiviteter i skolens regi.