Foreldremøte 29.08.2018

Kaffekopp på et bord

Vi ønsker alle foresatte velkommen til et nytt skoleår. Foreldremøtet begynner kl. 18.00 i Storsalen.

Agenda

1. Velkommen

2. Hjem/skolesamarbeid

3. Skolemelding

4. §9 A - krenkelser

5. Nytt ordensreglement for Osloskolen

6. Driftsstyret, SMU, FAU

7. AKTIV - etter skoletid

8. Gruppevis samling