Hovedseksjon

Skolen på Skimore OSLO

Elev i Tryvann

Det er viktig å ha variasjon og finne spennende aktiviteter i vinterhalvåret. En av aktivitetene som eleven setter stor pris på er alpint på Tryvann. Så godt som alle gruppene har prøvd seg her i løpet av den siste måneden og på Aktiv Etter Skoletid har de nesten ukentlige turer.

Elev på slalom
Elev ramlet på ski