Hovedseksjon

Terrarium (forsøk med meitemark)

Meitemark før 3

Vestre Aker skole er miljøfyrtårn og jobber systematisk med miljøtiltak i hverdagen. For dette må elevene forstå viktigheten av mangfold i naturen der alle dyrene bidrar til et velfungerende økosystem. Helse og oppvekst lagde et terrarium med meitemark for å forske på rollen til meitemarken som nedbryter i kompostering av jord.

Bilder:

· Før: Lagvis: sand, jord med meitemark, organisk avfall

 

Meitematk før 1.jpg  Meitematk før 2.jpg  Meitemark før 3.jpg

· Etter: God matjord

Meitemark etter 1.jpg  Meitemark etter 2.jpg