Velkommen til skolestart 17. august kl 12.00

Skrivebok og penn

Vi ønsker gamle og nye elever velkomne til et nytt skoleår. Første skoledag er mandag 17.10 fra kl 12.00 til 14.20. Elevene møter opp i skolegården hvor de blir møtt av sine lærere og tatt med til klasserommene.

Husk Olso kommunes smittverntiltak; hold avstand, vask hender og bli hjemme hvis du er syk.